Inkoopvoorwaarden

Onze inkoopvoorwaarden in het kort:

  1. Bij alle aanbiedingen die Abraxax ontvangt worden uw verkoopvoorwaarden verworpen.
  2. U accepteert onze inkoopvoorwaarden, tenzij anders en expliciet aangegeven in onze opdrachtbevestiging.
  3. Alle aanbiedingen worden uitsluitend geaccepteerd door een formele inkoopopdracht met inkoopnummer van ons waarin wordt gerefereerd naar uw aanbieding. Alle andere vormen van acceptatie zijn ongeldig.
  4. Een factuur dient te worden gestuurd binnen 3 maanden na oplevering van de dienst of het product. Alle facturen die meer dan 6 maanden na oplevering van de dienst of het product worden ontvangen zullen worden geweigerd.
  5. Zonder verzoek van ons bent u verplicht om tijdig aan te tonen (bewijs) dat u het product of dienst heeft geleverd conform afspraken.