Agile Scrum en beheer

Problemen bij het toepassen van Agile Scrum op beheer binnen een organisatie.

De Agile Scrum gedachte wordt verkocht als concept om dingen anders te doen. De gedachte (oorsprong) komt voort uit software development waarbij de klassieke methode (watervalmethode in een hiërarchische organisatie) onvoldoende resultaten gaf (tijd, kwaliteit en prijs). Het moest en zou anders (2001, zie het Agile manifesto met de 4 waarden en 14 principes). Agile is ontstaan met zijn verschillende kaders, methodieken of frameworks . Dit zijn onder andere Agile SCRUM en Agile Kanban (ref|D: Atlassian).

Problemen bij Agile Scrum en beheer

Als Agile Scrum wordt toegepast op beheer van infrastructuren dan ontstaan de volgende uitdagingen:

01. Processen die al ingeregeld zijn (Incident, Problem, Change, uren registratie)
02. Bestaande tools (monitoring, ITSM, ook bekend als helpdesk tools).
03. Bestaande vaste controles en wijzigingen.
04. Incidenten die optreden (deze zijn niet te plannen).
05. Extra last op de bestaande organisatie (het SCRUM framework komt er dan bij:
       Sprintplanning, daily, restrospective en review).
06. Mensen in een beheeromgeving worden ook vaak betrokken bij projecten.
07. Administratieve verwerking van gewerkte uren (consolidatie, koppeling).

 

Agile Scrum en beheer, de concessies

De grote vraag? Werkt Agile SCRUM in een beheerorganisatie?

Als beheer en de beheerders deel uitmaken van een Scrum team kan dat prima werken mits er een aantal aanpassingen worden gedaan. We gaan hier uit van het feit dat beheerders ook betrokken worden in diverse lopende projecten. Dit is gebruikelijk bij grotere organisaties waarbij de IT afdeling zowel beheer als projecten doen.

Voorwaarden voor Agile Scrum en beheer zijn:

  1. Beheer en de organisatie hiervan is goed ingeregeld
  2. Niet te veel projecten bij één beheerder leggen (dit geeft een te grote schakeltijd om te kunnen overschakelen en hierdoor ontstaat verlies aan focus, lees verlies van capaciteit en kwaliteit).
  3. Allocatie van een vast percentage tijd (uren of bandbreedte) om basis beheer uit te kunnen voeren. Het restant kan worden gealloceerd aan projecten

 

De relatie met projecten

Problemen gaan ontstaan als beheerders in een centrale Agile SCRUM omgeving bij meerdere projecten betrokken zijn.

OPGEPAST: Dit kan grote organisatorische problemen gaan geven.

Dit kan verder worden versterkt door een tekort aan capaciteit waardoor mensen telkens worden verplaatst naar een ander project. Alles komt dan verder onder druk te staan. Gevolgen: hoge werkdruk, ziekte verzuim, fouten, apathie (afnemend gevoel van loyaliteit), mensen die de organisatie gaan verlaten, werksfeer komt onder druk te staan. Kortom de spiraal naar beneden is ingezet.

Deze sectie wordt verder uitgewerkt, . . . stay tuned !

 

Show form