Privacy | AVG | GDPR

Versie 1.05

Onze inhoudsopgave:

  1. Onze diensten en beleid m.b.t. Privacy | AVG | GDPR
  2. Uw Privacy
  3. Ons beleid en eigenverklaring
  4. Classificatie persoonsgegevens
  5. Recht op inzage, rectificatie en vergeten te worden
  6. GRATIS: Eindgebruikers awareness (bewustzijn) training informatiebeveiliging
  7. LET OP: U bent telesales of verkoper
  8. Gerelateerde onderwerpen
  9. Definities
  10. Belangrijke links

1. Onze diensten en beleid m.b.t. Privacy | AVG | GDPR 

We spelen in op de zogeheten AVG verplichtingen ofwel AVG compliance en ondersteunen organisaties bij dit labyrint om pragmatisch binnen korte grote stappen te kunnen maken.

Stuur ons een bericht over wat u wilt weten over AVG | GDPR en privacy. U kunt ook gebruik maken van een aantal gratis trainingen (presentaties) over veiligheid en privacy.

2. Uw privacy

Zoals u weet is uw privacy bij gebruik van Internet en diverse toepassingen een serieus probleem. Abraxax heeft als plicht u goed te informeren en sterker nog, dit is een missie en een van onze kerntaken op het gebied van beveiliging en privacy. U dient zichzelf echter goed te informeren en te beschermen om uw privacy, inbreuk op uw privacy en diefstal van uw identiteit te voorkomen. Binnenkort publiceren wij enkele video’s op YouTube om dit in eenvoudige taal uit te legen en ook te laten zien. U kunt zich inschrijven op onze mailing lijst(link is external) zodat we u informeren als er nieuwe video’s zijn gepubliceerd. 

Wij gaan u niet vermoeien met cookies, tracking cookies en nog veel meer technisch abracadabra. Hiervoor verwijzen we naar de bekende bronnen op Internet. Wilt u een pragmatische presentatie over uw privacy en hoe u deze kunt beschermen, schrijf dan in op onze mailing lijst(link is external) waarbij we u periodiek informeren over nieuwe onderwerpen en YouTube video’s omtrent uw veiligheid en privacy.

TIP: Wist u dat door technische mogelijkheden van dienstverleners (onder andere vliegtuigmaatschappijen en reisbureaus) u altijd te veel betaalt? We laten in de gratis online training zien hoe u hier uw voordeel mee kunt doen.

De Top10 indicatoren dat uw gegevens worden misbruikt of misbruikt zullen worden. U dient u werkelijk bewust te zijn van de meest bekende trucjes om u te vangen.

3. Ons beleid en eigenverklaring

Abraxax verzamelt informatie (o.a. bezoekers website, lead, prospect en klant) en gaat hier zorgvuldig mee om.

Wij passen het verzamelen van informatie voortdurend aan waarbij we alleen die informatie verzamelen die strikt noodzakelijk is voor de beoogde doelen. Wij delen de informatie op geen enkele andere wijze met derden. Wij hanteren een inzetverplichting om dit ook af te stemmen met onze serviceproviders. Wij volgen tevens een inzetverplichting om informatie die u ons geeft voldoende te beschermen. Dit houdt onder andere in dat al onze websites zijn voorzien van versleutelde verbindingen (encrypted). Dit is het bekende groene slotje dat u vindt in de browserbalk waar u het Internetadres van de website ziet staan (links boven).

4. Classificatie persoonsgegevens

Algemeen: U geeft uw contactinformatie op basis van vertrouwen en we gaan u niet vermoeien met allerlei procedures en wetten. Informatie die u zelf heeft vrijgegeven op Internet en sociale media kan worden gebuikt om de informatie van leads, prospects en klanten te verrijken. Dit aspect wordt ook behandeld in onze gratis awareness training.

Bezoekersinformatie: Wij hebben veel bekende en onbekende (technische) mogelijkheden om tracking te doen. Wij maken hier echter geen gebruik van en verzamelen alleen bezoekersinformatie die globaal is, zoals welk bedrijf heeft ons bezocht. 

Lead: U maakt aan ons kenbaar dat u interesse heeft in een dienst of product. Op dat moment wordt uw informatie (die u vrijgeeft) opgeslagen in ons systeem om het verkoop- of servicetraject te ondersteunen.

Prospect: U bent een persoon en vertegenwoordigt een organisatie in een bepaalde functie. Wij slaan deze informatie op om u optimaal te kunnen ondersteunen bij uw eisen en wensen.

Klant: U bent klant en wij kunnen de historie vasthouden waarbij wij contactmomenten hebben gehad.

Abraxax verzamelt geen gegevens van personen onder de 18 jaar.

5. Recht op inzage, rectificatie en vergeten te worden

U heeft het recht op inzage van de informatie die we over u hebben en het recht om vergeten te worden. Hiertoe kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek wordt afgehandeld binnen de wettelijk gestelde termijn. Indien u een dergelijk verzoek wilt indienen dan adviseren we u gebruik te maken van het formulier. Het in behandeling nemen van dit verzoek kan kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen de wettelijk gestelde kosten niet overschrijden.

Opmerking: Op dit moment (19 januari 2020) zullen geen kosten in rekening worden gebracht bij het uitvoeren van dit verzoek.

6. Gratis training awareness voor eindgebruikers

Deze training is online en wordt uitgevoerd door onze bundeling van kennis die te vinden is op BeveiligingsExpert.com (link is external).

U kunt inschrijven op de mailing lijst(link is external) of gebruik maken van de QR code.

7. LET OP: U belt ons in de hoedanigheid van telesales of telemarketing

Indien u contact met ons opneemt en u biedt hierbij uw diensten aan (of u heeft de intentie om uw diensten of producten aan te bieden), dan hebben wij het expliciete recht om uw gegevens te verzamelen en een beroep te doen op de AVG. Op basis hiervan kunnen wij ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Gelateerde policies (beleid)

Gerelateerd aan ons AVG beleid is onze e-mail policy.

9. Definities

Helaas moeten we een aantal definities formuleren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de hierboven genoemde teksten te omslachtig en juridisch worden (lees = onleesbaar). Onze doelstelling is echter om alles zo eenvoudig mogelijk te houden.

Contactinformatie = Organisatie, Naam, telefoonnummer, e-mail en functie

Klant = Organisatie die bestaat uit een of meer personen die contactmomenten hebben met Abraxax in het kader van afgenomen of af te nemen diensten & producten. Contactmomenten en personen kunnen bij Abraxax worden opgeslagen in ondersteunende systemen (o.a. facturatie, accounting en CRM)

10. Belangrijke links

Voor uitgebreide informatie over privacy verwijzen we naar de informatie die de overheid verstrekt.

Privacy: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens(link is external)

Cookies: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwo…