Vrouwen en Agile Scrum

Less Distress with a Scrum Mistress“. Er komen steeds meer vrouwen binnen de IT als Scrum Master. Dit is natuurlijk heel goed. Een volledig actueel overzicht ontbreekt nog. Er zijn wel een aantal wetenschappelijke artikelen die wat licht werpen op dit onderwerp.

Less Distress with a Scrum Mistress“, Dr. Erica Weilemann en Prof. Dr. Philippe Brune

Since the appearance of the agile development approach, more emphasis was put on human factors in software development. “The agile approach reflects the notion that development environments should support communication and information sharing”. This perfectly fits to the women’s management style which “is centered on communication and building positive relationships”. In agile teams this female management style seems to perfectly fit for the role and tasks of a Scrum master who is responsible for a “working Scrum” which entails to ensure good communication and good teamwork. We argue in favor of this hypothesis by presenting results of an exploratory qualitative study of a students’ software project. Our results show that the female management style in fact perfectly matches the role of a Scrum master. The female management style promotes team spirit and a constructive, communicative working atmosphere.

Op basis van verdere informatie zal deze post vanaf 8 november 2022 wekelijks worden aangevuld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op een specifieke nieuwsbrief (pop up rechtsonder)

Er wordt tevens een set van artikelen gebundeld over dit onderwerp. Suggesties en content zijn welkom !