Het risico van onbeheerde IT eigendommen

Onbeheerde IT eigendommen

Onbeheerde eigendommen en de relatie met Informatie Technologie. Het risico van onbeheerde IT eigendommen is direct gerelateerd aan: Toegang voor Hackers, RansomWare, MalWare, niet beschikbaar zijn van systemen, slechte applicatie performance, integriteit van data, inbreuk op privacy en data lekkage.

Tools om onbekende aangesloten apparatuur in het netwerk te vinden is essentieel.

Lees meer

DRIP review – Lead generatie

Lead Generatie

Drip review (en meer over Lead generatie)

Marketing en branding is essentieel voor elke ondernemer van klein tot groot. In deze post wordt ingegaan op de lead generatie technieken die ZZP, MKB en grotere organisaties kunnen inzetten.

DRIP (drip.com) is een e-mail marketing tool. Er zijn er vele op de markt. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen. In deze post een aantal criteria (verdere criteria zijn in ontwikkeling) zodat een Drip review mogelijk kan worden gemaakt.

01. De kracht van Drip ligt in twee aspecten:

Lees meer

Boete datalek voorkomen

Boete datalek voorkomen, hoe doe je dat?

Introductie: Alles dat lekt is natuurlijk niet goed. Data lekkage is er een van. Bij privacy gevoelige data kan het leiden tot hoge boetes. Komt er privacy gevoelige data vrij, dan kan dat leiden tot een boete die door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse waakhond, wordt opgelegd. Dit is slechts één van de vele risico’s van datalekken.

  • Hacker aanval

Lees meer

Vrouwen en Agile Scrum

Less Distress with a Scrum Mistress“. Er komen steeds meer vrouwen binnen de IT als Scrum Master. Dit is natuurlijk heel goed. Een volledig actueel overzicht ontbreekt nog. Er zijn wel een aantal wetenschappelijke artikelen die wat licht werpen op dit onderwerp.

Lees meer

Agile Scrum en beheer

Agile SCRUM en IT beheer

Problemen bij het toepassen van Agile Scrum op beheer binnen een organisatie.

De Agile Scrum gedachte wordt verkocht als concept om dingen anders te doen. De gedachte (oorsprong) komt voort uit software development waarbij de klassieke methode (watervalmethode in een hiërarchische organisatie) onvoldoende resultaten gaf (tijd, kwaliteit en prijs). Het moest en zou anders (2001, zie het Agile manifesto met de 4 waarden en 14 principes). Agile is ontstaan met zijn verschillende kaders, methodieken of frameworks . Dit zijn onder andere Agile SCRUM en Agile Kanban (ref|D: Atlassian).

Problemen bij Agile Scrum en beheer

Lees meer

Werkzaamheden IT beheer

Vaak wordt gevraagd (door de nieuwe managers): Wat is beheer? Wat doen jullie nou allemaal?

Doelgroepen: IT managers, senior beheerders, scrum masters, product owners,  afdelingshoofden, . . . . 

Introductie

In feite is beheer alles wat je moet doen (borging) om de applicaties van een organisatie en de veilige toegang hiertoe in stand te houden (o.a. beschikbaarheid, performance en integriteit). In de praktijk wordt dit pakket verdeeld over verschillende afdelingen:

Lees meer

Agile, Scrum, ITIL, Project Management

Binnenkort een overzicht van Agile, Scrum, Project Management, Jira, ClickUp, Scrum Master, Prince2 en meer. We worden doodgegooid met oude wijn in nieuwe zakken. Dat is correct maar veel zaken zijn ook daadwerkelijk veranderd en deze veranderingen dienen geborgd (lees: aangepast) te worden in de oude methodieken.

Tegenwoordig hebben we onder andere: DevOps teams, CI/CD, Hybride werken, Azure DevOps Server (voorheen Team Foundation Server), moderne ontwikkel tools, . . . . . .

Onderwerpen:

01. Wat is Agile?
02. Klassieke software ontwikkeling van waterfall naar Scrum
03. Wat is SCRUM?

 

Wat kun je met NetFlow?

NetFlow is een netwerk protocol dat kan worden gebruikt om diepere inzage te verkrijgen in de verkeerstromen binnen een IT infrastructuur. Vergelijk het maar met een contrast vloeistof die wordt gebruikt in de medische wetenschap. Met ziet hiermee op eenvoudige wijze de knelpunten in de bloedsomloop.

Een directe toepassing is dat NetFlow een drill down kan geven op een netwerkverbinding. Indien men deze alleen met SNMP meet, dan ziet men alleen een bepaalde belasting van de lijn. Men weet niet wat het is, van wie het verkeer afkomt en waar het naartoe gaat. Met NetFlow worden de verkeerstromen inzichtelijk. Hiermee is het een bijzonder goede tool voor probleemanalyse en capaciteitsplanning.

Daarnaast heeft NetFlow ook een functie als forensische security tool. Bepaalde ongewenste verkeerstromen kunnen worden gedetecteerd. Denk aan hackers, Ransomware en virussen.

NetFlow impressie

NetFlow Tools

Er zijn verschillende NetFlow Tools die ingezet kunnen worden. Abraxax kan adviseren en een online demo verzorgen zodat u een indruk krijgt wat wel kan en uiteraard ook wat niet kan.

TeamViewer review

TeamViewer is een bekende speler voor remote IT support. Al een tijdje geleden hebben ze het licentie model gewijzigd van koop naar subscriptie (dit was in 2016). Veel gebruikers waren niet erg gelukkig met dit besluit.

Inmiddels zijn er veel mogelijkheden bijgekomen waarbij het licentiemodel en de mogelijkheden toch een beetje de neiging krijgt voor duizeligheid.

We gaan de komende tijd TeamViewer nader aan de tand voelen en op basis hiervan kijken naar de alternatieven in de markt.

Een belangrijke zogeheten Add-On is Mobile Device Support. Dit geeft de mogelijkheid om alle mobiel apparatuur (Android en Apple) te koppelen. Dit kan ook unattended. Het mobiele apparaat wordt een unattended host.

Het prijsmechanisme is in eerste instantie niet geheel duidelijk. Het begint echter met onderstaande licentiestructuur.

Op de koopknop van Teamviewer wil ik weten wat 15 gebruikers kosten waarbij één kanaal in gebruik kan zijn (maximaal 1), de kosten van de mobile Add-on zijn per concurrent kanaal. Als een tweede concurrent channel (2) wordt gekozen, dan komt er automatisch een tweede Support voor Mobile Device (3) bij.

TeamViewer gebruikt dus licentiestapeling (drie basis versies, deze kunnen worden uitgebreid met met één kanaal, daarbij komt dan de Add-on van MDMS per kanaal) om uiteindelijk te komen tot een prijs.

Monitoring AKCP

De AKCP units (SensorProbe, SensorProbe+ en SecurityProbe) kunnen autonoom werken door e-mail berichten uit te sturen bij de overschrijding van drempelwaarden.

Vaak worden de units bewaakt door een netwerkmonitoring systeem. Hierbij kunnen ze worden gekoppeld via SNMP alsmede middels SNMP traps.

Abraxax heeft een overzicht van monitoringsystemen <lees meer> en kan hierbij verder ondersteunen. Ook met custom scripting.